Cultuur, Sport en Jeugd

“Werkloze jongeren tussen de 20 en 27 jaar moeten we helpen van de bank af te komen. Zij komen niet in aanmerking voor een uitkering. Meer laaggeschoolde werkgelegenheid door de economische speerpunten kan hieraan bijdragen. Ook de jongerencentra spelen een belangrijke rol voor activatie. Daarnaast vinden we sport een belangrijk onderwerp; de smeerolie in de maatschappij. Sportverengingen moeten we de ruimte geven zelf voorzieningen te bouwen en te beheren, zoals korfbalvereniging RWA die een nieuwe sporthal wil bouwen. Ook willen we dat er een sportaccommodatie wordt gebouwd in de Vinex-wijk in Portland.”