Economie

“We zijn tegen winkelopening op zondag. Dit moeten we kleine winkeliers niet willen aandoen. Alle mensen moeten op zondag de rust kunnen krijgen die ze nodig hebben om op adem te komen en naar de kerk te kunnen gaan. Verder moeten we kijken naar waar onze krachten liggen en op die gebieden bedrijvigheid aantrekken. Focus is belangrijk voor de werkgelegenheid. Economische speerpunten zijn naar ons idee mobiliteit en havengerichte bedrijven. Natuurlijk moeten we bedrijven wel de opdracht geven om een positieve bijdrage te leveren aan het milieu.”