Natuur en Milieu

“Wij vinden dat boeren bij de stad horen en dat zij de mogelijkheid moeten krijgen om op een commerciële manier hun werk te blijven doen in de buurt van de stad. Dit houdt in dat er voldoende ruimte voor hun bedrijvigheid is en dat ze de producten kunnen verbouwen die ze willen. Ook moeten ze zelf risico’s incalculeren, zoals een mindere opbrengst van oogst, in plaats van afhankelijk te zijn van subsidie. Daarnaast moet Albrandswaard de groene long blijven die het is door groen in stand te houden en waar mogelijk uit te breiden.”