Sociaal beleid

Sociaal beleid

“Doe anderen geen dingen aan die je zelf ook niet zou willen. Vanuit onze achtergrond vinden we het belangrijk dat iedereen die dat nodig heeft, de kwetsbaren in onze samenleving, geholpen moet worden om op een menswaardige manier te kunnen leven. Zo vinden wij het belangrijk dat er wijkverpleegkundigen komen die behoeften van mensen signaleren en ervoor zorgen dat aan deze  behoeften wordt voldaan. Verder zien wij de samenleving als geheel; geen apart beleid voor ouderen of jongeren dus. Iedereen moet volwaardig mee kunnen doen.”