Perspectief - ChristenUnie Jongeren

De politieke projecten van PerspectieF vloeien direct voort uit de speerpunten die elk jaar op de Politieke Focusdag worden vastgesteld. Maar daarnaast heeft PerspectieF ook een brede visie op politieke en maatschappelijke vraagstukken, zoals je in ons ABC kan zien. 

De denktank van PerspectieF is verantwoordelijk om deze brede visie van PerspectieF te ontwikkelen. In de denktank zitten tien verschillende ‘portefeuillehouders’. Zij ontwikkelen die visie van PerspectieF op hun eigen terrein, maar daarnaast ook gezamenlijk over het brede politieke spectrum. 

Naast de inhoudelijk standpuntbepaling vertegenwoordigen de portefeuillehouders PerspectieF naar buiten toe. Dat betekent dat zij bijvoorbeeld debatten over deze thema’s voeren. Bovendien zetten ze binnen de ChristenUnie-geledingen de visie van PerspectieF op de kaart. 

Om de standpuntbepaling en vertegenwoordigen zo sterk mogelijk te maken, onderhouden de portefeuillehouders zowel binnen PerspectieF als daarbuiten een belangrijk netwerk. Daarvoor hebben ze afspraken met externe partners door het hele land maar betrekken ze ook individuele leden die over een thema willen meedenken.

Interesse in de denktank? Heb je vragen of opmerkingen? Mail dan naar politiek@perspectief.nu

Neem ook een kijken op https://www.perspectief.nu/nl/