Over ons

Samenwerking ChristenUnie en SGP

Waardevol

Dit is de slogan die kernachtig de lading dekt. De ChristenUnie is samen met de SGP de vertegenwoordiging van het Christelijke geluid binnen Albrandswaard en gezamenlijk trachten de partijen om hun doelen daarbij te verwezenlijken. Daarbij is er nadrukkelijk de focus op de verschillende kernen die de gemeente rijk is te weten de twee oude dorpskernen van Rhoon en  Poortugaal, en de VINEX-locatie Rhoon- Portland. Elk gebied heeft zijn eigen charme en vraagt daarom zijn eigen benadering. Tevens zijn de drie kernen een verwijzing naar de vergaande regionale samenwerking met Ridderkerk en Barendrecht. Juist om de eigen identiteit van Albrandswaard te waarborgen is het belangrijk om invloed te kunnen uitoefenen in beide buurgemeenten. Opkomen voor de lokale belangen kan dus alleen met een landelijke, provinciale of regionale invloed. Die invloed is gewaarborgd bij de ChristenUnie en de SGP.  Eén Albrandswaard is waar we het voor doen. De bewoners, de burgers van onze schone gemeente staan voorop. Samen met ondernemers en de gemeente zorgen wij voor een aangename woonomgeving om te wonen en te ontspannen.

Wilt u in contact komen met de gemeenteraadsfractie van de ChristenUnie- SGP?

Bent u  geïnteresseerd in de politiek? Dit geldt voor zowel mannen als vrouwen. Heeft u goede ideeën? Vindt u dat het anders moet? Hoe zou het zijn om raadslid te zijn? Zowel ChristenUnie als SGP zoeken hulp. Er zijn talloze manieren waarop wij die hulp al dan niet structureel kunnen gebruiken. Vraag één van de raadsleden eens om een gesprek hierover, of bezoek een fractievergadering. 

Wij hebben uw steun nodig!

U kunt ook actief worden binnen de ChristenUnie. Via het formulier kunt u zich aanmelden als lid en via 010-5013067 of via Fractie@Albrandswaard.ChristenUnie.nl kunt u informatie krijgen hoe u actief kunt worden binnen de lokale afdeling.