Geschiedenis

De ChristenUnie is opgericht op 22 januari 2000. Een jonge partij dus, maar één met een rijke traditie.

  • De ChristenUnie bouwt verder op de kennis van grote denkers in de christelijke traditie zoals Augustinus, Luther en Calvijn.
  • De ChristenUnie staat in de traditie van mr. G. Groen van Prinsterer (1801-1876). Een voorvechter voor politiek op bijbelse grondslag en christelijk onderwijs.
  • In 1879 richt Abraham Kuyper de Anti Revolutionaire Partij op, de eerste christelijke politieke partij in ons land.
  • In 1948 richten gereformeerde christenen het Gereformeerd Politiek Verbond op.
  • In 1975 richten christenen uit verontrusting over de koers van het CDA de Reformatorische Politieke Federatie op.
  • In de jaren 1990-2000 verdiepen zich de contacten tussen het GPV en de RPF.
  • Op 22 januari 2000 stemmen de afgevaardigden van GPV en RPF in met een politieke fusie: de ChristenUnie is geboren.
  • Op 8 november 2003 kiezen de afgevaardigden voor het opheffen van GPV en RPF.

Een nieuwe partij met een rijk gedachtegoed.

ChristenUnie Albrandswaard is opgericht op 22 januari 2000 als een politieke fusie van RPF en GPV. Voor die datum was er in 1990 al een vergaande samenwerking tussen de beide partijen en de SGP (Staatkundig Gereformeerde Partij). Onder de naam GPV/SGP is vanaf 2002 meegedaan aan de verkiezingen in Albrandswaard. In 1994 haalden GPV/SGP één raadszetel. In 1998 haalden we opnieuw 1 zetel en in 2002 ook. 2006 was spannend, want we groeide! sterker nog van alle partijen die toe in de raad zaten groeide wij het meest. Helaas net niet genoeg voor een 2de zetel. In 2010 gaan we voor die 2de zetel!! dagelijks werken wij hieraan. Want.... 

De boodschap van christelijke politiek blijft altijd actueel!